کاروانسراهای مرنجاب

کاروانسراهای مرنجاب

کاروانسراهای مرنجاب  یکی از کاروانسراهای بزرگ دراصفهان است و درنزدیکی منطقه آران و بیدگل قرار گرفته است.کاروانسراهای مرنجاب اطراق گاه مهم ارتباطی و ا صلی و کاروان رو است که کاروان هایی که از آن عبور می کنند تجاری و بازرگانی هستند و از شهرهای شمالی و مرکزی ایران عبور می کنند.مرنجاب در دوره صفوی در قرن 11 ه.ق در حاشیه دریاچه نمک به فرمان شاه عباس اول ساخته شده است.مساحت کاروانسرا مرنجاب 1000 متر مربع و فاصله آن تا مرکز شهر 50 کیلومتر است.در کنار دریاچه نمک پارک طبیعی با شکوهی با وجود کاروانسراهای مرنجاب و فضاهای اطراف ایجاد شده است وهمچنین آبگیر و قناتی در کنار این کاروانسرا بر زیبایی محیط افزوده است.